Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 Освітній процес

 

 


Нормативне забезпечення

освітнього процесу у поточному навчальному році 

 

Батьківський лекторій
Виконуємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками

 

Базовий компонент дошкільної освіти - це Державний стандарт дошкільної освіти, у якому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років; подано кінцеві показники набутих дитиною життєвих компетенцій перед її вступом до школи. Базовий компонент орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює важливість закладення в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь.  Виконання вимог БКДО обов'язкове для всіх учасників освітнього процесу, кожного ЗДО.

 

Освітня лінія «Особистість дитини»

 

Модель здоров'язбережувальної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • усвідомлює цінність здоров'я, його значення для повноцінної життєдіяльності;
 •  володіє елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров'я;
 • розуміє значення рухової діяльності, загартування, щоденної ранкової гімнастики, плавання, масажу, правильного харчування, гігієни тіла для зміцнення здоров'я;  володіє найпростішими навичкамизагартування, проявляє до них інтерес; бере участь в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах;
 •  дотримується правил здоров'язбережувальної поведінки;
 • знає про вплив основних природних чинників на стан здоров'я організму;
 • визначає та правильно називає частини тіла та основні органи, їх функції;
 • розуміє, що шкідливо, а що корисно для організму;
 • позитивно ставиться до антропометрії, медичних обстежень, профщеплень;
 • орієнтується в призначенні органів чуття, дотримується правил їх охорони;
 • усвідомлює різні етапи життєвого шляху людини - народження, дитинство, юність, зрілість, старість;
 • має елементарне уявлення про статеву належність, орієнтується в ознаках своєї статі, з повагою ставиться до протилежної статі;
 • знає правила безпечного перебування вдома, в закладі дошкільної освіти, на вулиці, на воді, на льоду, на ігровому та спортивному майданчиках;
 • орієнтується в правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами;
 • знає правила пожежної та електробезпеки, номер виклику пожежної служби 101;
 • знає та дотримується правил дорожнього руху, користування транспортом, називає основні дорожні знаки;
 • знає правила поведінки у критичній ситуації, номери виклику міліції - 102, швидкої допомоги - 103, газової служби - 104;
 • розрізняє ознаки здоров'я та нездоров'я - хвороби; орієнтується в показниках здоров'я та ознаках захворювання;
 • знає про існування різних захворювань, співчуває хворим одноліткам;
 • називає основні продукти харчування, відрізняє корисну їжу від шкідливої;
 • називає основні корисні напої, знає про їх значення для організму;
 • розуміє значення води для здоров'я, орієнтується в ознаках спраги та голоду;
 • дотримується розпорядку дня та культури харчування;
 • самостійно користується основними індивідуальними гігієнічними засобами та предметами догляду за тілом;
 • виконує комплекс вправ для запобігання порушенням постави та плоскостопості;
 • володіє основними рухами (ходьбою, бігом, стрибками, метанням, киданням, повзанням, лазінням), виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без них з різних вихідних положень, докладає вольових зусиль у руховій діяльності;
 •  диференціює поняття «безпечне», «небезпечне»; дотримується правил безпеки життєдіяльності.

 

Модель особистісно-оцінної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • здійснює елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення);
 • має свої уподобання, прихильності, інтереси; знає, чого хоче (не хоче); може обґрунтувати своє ставлення, пояснити свою думку;
 • орієнтується в основних емоціях і почуттях; диференціює добро і зло;
 • адекватно реагує на різні життєві ситуації, намагається стримувати негативні емоції; співвідносить характер емоційної поведінки з її наслідками для тих, хто поряд; передає свої почуття мімікою, жестами, словами;
 • передбачає результати своєї діяльності, знає їх значення для себе та інших; усвідомлює свою відповідальність за вчинене;
 • здатна досягати поставленої мети;
 • має певну думку про себе, може сформувати узагальнене судження про себе;
 • розуміє, що власне ім'я вказує  на її індивідуальність, статеву належність; радіє своєму імені, усвідомлює, що прізвище та ім'я  по батькові вказують на належність роду, своєї родини, з її традиціями та звичаями;
 • порівнює себе з іншими; співвідносить свої домагання з можливостями, успіхами та невдачами;
 • орієнтується у власних чеснотах і вадах, проявляє самоповагу, елементарну гідність, впевненість у своїх можливостях;
 • усвідомлює і переживає своє минуле та сьогодення, орієнтується у майбутньому, пов'язує з ним свої елементарні плани; може назвати основні ознаки різних вікових періодів (дитинство, юність, зрілість, старість);
 • пов'язує із сьогоденням і майбутнім переважно позитивні зміни та події;
 • розуміє, що самовихваляння є негативним проявом, який зачіпає гідність інших;
 • орієнтується у своїх основних правах і обов'язках, усвідомлює їх значення та відмінності;
 • здатна до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

 

Модель родинно-побутової компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • усвідомлює зміст понять «сім'я», «сімейні традиції», «рід», «родина»;
 • знає про сімейні обов'язки кожного члена сім'ї;
 • поважає та шанобливо ставиться до кожного члена сім'ї;
 • розуміє, що батьки - найрідніші люди, які доглядають та виховують своїх дітей, ставляться до них з любов'ю, повагою і турботою;
 • знає, що рідні брати і сестри - це діти, народжені одними батьками;
 • дбає про рідних братів-сестер, дослухається до старших, опікується молодшими;
 • знає, що бабуся і дідусь - це батьки тата чи мами, шанобливо ставиться до них,піклується про їхнє здоров'я;
 • дотримується правил сімейного співжиття, намагається виконувати свої обов'язки, підтримувати порядок у помешканні;
 • співчуває хворим членам родини, надає посильну допомогу;
 • знає, що родина об'єднує всіх родичів матері і батька;
 • проявляє інтерес до спільних родинних справ, свят, зустрічей, фото - та фільмотек;
 • бере участь у складанні історії роду, веденні родовідного дерева;
 • помічає зовнішню та внутрішню схожість і несхожість з рідними;
 • проявляє чуйність та уважність, прагне бути причетною до спільних турбот і проблем сім'ї;
 • вміє підтримувати доброзичливі, дружні, довірчі стосунки у родинному колі, проявляти любов і турботу про рідних та близьких.

 

Модель соціально-комунікативної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • вирізняє знайомих людей серед дорослих і дітей (друзі, товариші, сусіди, співробітники батьків, працівники закладу дошкільної освіти тощо), привітно вітається, проявляє готовність і здатність доброзичливо спілкуватися з ними;
 • вміє вислухати, відповісти на запитання, відгукнутися на прохання, пропозицію;
 • відкрита для контактів з дорослими людьми різного віку, статі національності, соціального статусу;
 • розуміє, що дорослі люди володіють професіями, працюють, мають свої сім'ї, виховують дітей та турбуються про своїх батьків;
 • шанобливо ставиться до людей похилого віку;
 • розуміє, що чужі - це люди, які між собою не знайомі (перехожі на вулиці, пасажири у транспорті, відвідувачі магазину, глядачі театру тощо); поводиться з ними обережно, стримано, чемно;
 • у разі небезпеки (загубилася у натовпі, заблукала в магазині чи іншому людному місці) може звернутися по допомогу до незнайомої людини (водія, контролера, охоронця магазину, міліціонера тощо);
 • виконує елементарні правила самозбереження: не бере від незнайомців солодощі, іграшки, не зваблюється пропозицією покататися на машині, не розповідає чужим про себе, свою сім'ю, родину, місце проживання тощо;
 • здатна знаходити контакт з різними за віком дітьми, взаємодіяти і спілкуватися;
 • прагне брати участь у спільній справі (грі, продуктивній діяльності), ділиться своїм досвідом, прагне бути корисною;
 • володіє правилами поведінки у грі і в конфліктній ситуації;
 • може визнати свою провину, поступитися власними інтересами;
 • знає та використовує правила мовленнєвого етикету;
 • знає, що група - це об'єднання багатьох дітей чи дорослих; обізнана з віковими групами дітей в дитячому садку (молодша, середня, старша);
 • розуміє, що дружба - це прояв взаємної довіри, відданості, поваги між людьми; дружбою треба дорожити, а друга берегти; відповідно будує стосунки з однолітками;
 • має уявлення про державу, її символи, народ, національні особливості українців; орієнтується в тому, що кожна країна має свою територію, на якій проживають люди з різним кольором шкіри, волосся, розрізом очей тощо; вони мають свою культуру, звичаї, мову; розуміє поняття людство, народ, нація;
 • розуміє, що всі народи світу хочуть жити в мирі і мати щасливе життя;
 • обізнана з різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді люди, літні люди тощо); вміє дотримуватися морально-етичних норм спілкування з ними, обирати відповідні способи спілкування у різних життєвих ситуаціях, співпереживати, співчувати, допомагати іншим тощо;
 • дотримується норм спілкування; має сформовані уявлення про доброту, гуманність, щирість, чуйність, чесність, справедливість як важливі риси людини.

 

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

 

Модель природничо-екологічної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • (каміння, глина тощо) та їх значення для людини;
 • розуміє значення води та поживних речовин для життя рослин, тварин, людей; знає, що її використовують для вироблення енергії для освітлення та опалення будівель, господарських побутових потреб, проведення гігієнічних процедур тощо; знає, що вода знаходиться у річках, озерах, морях, океанах, льодовиках та
 • має загальне уявлення про життя людей на планеті Земля, яка має форму кулі (глобус) та складається з повітря, суші (материки, острови) і води (океани, моря, річки, озера);
 • знає про значення повітря для всього живого на Землі  (людей, тварин, рослин); розрізняє ознаки повітря (холодне, тепле, гаряче, вологе, сухе); усвідомлює, що вітер - це рух повітря; він може бути сильний, слабкий, поривчастий, корисний і шкідливий;
 • має уявлення про сушу - тверду поверхню, яка має різну форму (рівнини, пагорби, гори, яри); має уявлення про грунт - родючий шар поверхні Землі; корисні копалини, які знаходяться в надрах Землі (вугілля, газ, нафта, 
 •  під землею; в океанах та морях вода солона, а в озерах та річках прісна;
 • розрізняє стани води (рідкий, твердий, газоподібний - пара);
 • має уявлення про посуху, що є наслідком відсутності дощів на певній території впродовж тривалого часу і призводить до висихання грунту, загибелі рослин, ускладнення життя та харчування людей і тварин;
 • має уявлення про природні явища на Землі та сезонні зміни в природі (стан погоди, рослин, поведінка тварин); називає всі пори року, їхні прикмети, характерні ознаки; вміє вести календар погоди і природи;
 • знає, що хмари рухає вітер, а хмарне небо віщує зміну погоди ( з хмар вода випадає дощем, зливами, градом);
 • знає, що зливи супроводжуються вітром, блискавками, громом, а після грози може з'явитися веселка; вміє безпечно поводитися під час грози;
 • розуміє, що град - це льодові кульки, які можуть зашкодити рослинам, тваринам, людям, будівлям; блискавка може бути небезпечною для людей, тварин;
 • знає, що взимку з хмар випадає сніг, називає його властивості (сухий, вологий, холодний, пухкий, крихкий, липкий, м'який, пористий); розуміє значення снігового покриву для рослин і тварин; має уявлення про заметіль, хуртовину, ожеледицю, їхній вплив на стан природи;
 • знає, що навесні річки можуть виходити з берегів через стрімке танення снігу та криги;
 • вміє правильно одягатися та безпечно поводитися під час несприятливої зимової погоди;
 • має уявлення про шторм (буря на морі чи океані), що супроводжується сильним поривчастим вітром, високими хвилями;
 • орієнтується в основних властивостях вогню - корисних (зігріває, допомагає приготувати їжу) та небезпечних (швидко поширюється і знищує все на своєму шляху); знає, що пожежу може спричинити блискавка чи необережне поводження людини з вогнем (багаття в лісі, несправні побутові прилади тощо);
 • володіє елементарними навичками правильного поводження з вогнем;
 • має елементарні уявлення про землетрус - коливання поверхні Землі різної сили (слабке, сильне), яке може зруйнувати споруди, спричинити загибель людей;
 • має уявлення про те, що виверження вулканів супроводжується викидом на поверхню Землі попелу та розпеченої лави;
 • розрізняє і називає найпоширеніші у своїй місцевості: дерева, кущі, трави, дикорослі і культурні рослини, ягоди, гриби;
 • має уявлення про лікарські рослини, їх лікувальні властивості;
 • знає будову рослин, їх значення у житті людей і тварин; усвідомлює, що потрібно для їх росту (світло, вода, поживний грунт); разом з дорослим вирощує рослини і доглядає за ними;
 • орієнтується в тому, що рослини живуть у природному та спеціально створеному середовищі (оранжереї, теплиці, ботанічні сади);
 • розрізняє найпоширеніші їстівні та отруйні гриби, ягоди, дотримується правил безпеки щодо них;
 • розрізняє і називає найпоширеніших тварин: молюсків, павуків, комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів;
 • орієнтується в особливостях зовнішньої будови тварин, їх живлення, пересування, захисту, поведінки; знає місце їхнього існування (ліси, луки, водойми, степи, гори, ставки, акваріуми), облаштування житла, значення в природі та житті людей; разом з дорослими вміє доглядати тварин; знає про корисні та шкідливі для здоров'я людини та господарювання рослини і тварини;
 • розуміє, що природне довкілля змінюється внаслідок людської діяльності; має уявлення, що люди здійснюють природоохоронні заходи  для збереження  та відновлення рослин і тварин, які зникають;
 • має уявлення про Всесвіт - це безліч зірок, планет та може назвати деякі з них;
 • має елементарні знання про Сонячну систему, в центрі якої є Сонце - джерело світла і тепла; має уявлення, що Земля робить один оберт навколо Сонця за рік, внаслідок чого по різному освітлюється і нагрівається сонячними променями, що зумовлює сезонні зміни;
 • знає, що Місяць - супутник Землі, що має форму кулі і його добре видно у вечірні і нічні години;
 • знає, що побачити зорі, планети, Місяць можна за допомогою телескопів; володіє елементарною інформацією про можливості вивчення Всесвіту за допомогою супутників, космічних кораблів, станцій;
 • знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природо-користування, чистоти природного довкілля, ощадного використання природних багатств.

 

 

Освітня лінія «Мовлення дитини»

 

Модель мовленнєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку

 

Фонетична компетенція:

 • чітко вимовляє всі звуки рідної мови, розрізняє близькі та схожі звуки до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми, темп та гучність мовлення, наголос;
 • оволодіває мовними та немовними засобами виразності (міміка, жести тощо);
 • здійснює звуковий аналіз слів; розрізняє голосні, приголосні, тверді, м'які звуки, наголос у словах; розрізняє слова: «звук», «буква», «слово», «склад», «речення»;
 • складає речення, виділяє послідовність слів у реченні, складів та звуків у словах.

 

Лексична компетенція:

 •  оперує узагальнювальними словами різного порядку (овочі, меблі, одяг тощо);
 • називає ознаки, якості, властивості предметів, явищ, подій;
 • вживає слова різної складності, синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти;
 • знає прислів'я, приказки, утішки, загадки, скоромовки;
 • володіє формами мовленнєвого етикету (привітання, прохання, вибачення, подяка та ін.); легко спілкується з дорослими та дітьми;
 • має збалансований словниковий запас.

 

Граматична компетенція

 • вживає (неусвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із нормами граматики (рід,число, відмінок, дієвідміна, кличний відмінок тощо);
 • узгоджує слова у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами; створює нові слова (за допомогою суфіксів, префіксів, споріднені і однокореневі);
 • вживає різні за складністю типи речень (прості, складні, складнопідрядні, складносурядні). 

 

Діалогічна компетенція:

 • ініціює та підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях;
 • відповідає на запитання і звертається із запитаннями;
 • дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету;
 • ввічливо ставиться до співрозмовника, враховує його емоційний стан. 

 

Монологічна компетенція:

 • складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі (розповіді - роздуми, етюди повідомлення та ін.); переказує художні тексти;
 • висловлює зв'язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, персонажів літературних творів;
 • володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв'язного мовлення. 

 

Мовленнєва компетенція:

 • адекватно і доречно спілкується рідною мовою в різних життєвих ситуаціях, використовуючи  як мовні, так і немовні та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості; стежить за своїм мовленням та  інших, виправляє помилки.  

 

Комунікативна компетенція:

 • вдається до комплексного застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації в конкретних соціально - побутових ситуаціях; проявляє ініціативність, стриманість у спілкуванні, культуру мовленнєвої комунікації.

 

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 

Модель сенсорно-пізнавальної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • знає назву сенсорних еталонів: колір, форма, величина (їх види, ознаки, властивості);
 • називає кольори та їх відтінки (червоний, зелений, синій, жовтий, коричневий,  голубий,  салатовий,  фіолетовий,  оранжевий,  рожевий, чорний, білий, сірий);
 • розрізняє і називає геометричні фігури: об'ємні (куля, куб, циліндр, конус, піраміда тощо), площинні(квадрат, круг, трикутник, прямокутник, ромб, овал, багатокутник тощо);
 • вміє порівнювати предмети за кольором, формою, величиною; виділяє в них схожі та відмінні ознаки;
 • розрізняє і називає властивості та якості предметів (гладкий, шорсткий, м'який, твердий, металевий, дерев'яний, скляний, пластмасовий, бавовняний, теплий, холодний тощо);
 • класифікує предмети та їх сукупності за кількісними та якісними ознаками; оперує назвами множин (посуд, іграшки, одяг, взуття, тварини, рослини, меблі, книги тощо);
 • вміє будувати ряд об'єктів та предметів у порядку зростання чи зменшення певної ознаки (високий - вищий - найвищий, найвищий - нижчий - найнижчий; низький - вищий - найвищий, високий - нижчий - найнижчий та ін.) та за їх розміщенням (далеко - ближче - найближче, близько - дальше - найдальше, найдальше - ближче - найближче; високо - вище - найвище; низько - вище - найвище; найвище - нижче - найнижче);
 • орієнтується в просторі, визначає своє місцезнаходження відносно об'єктів та предметів (далеко - близько, вгорі - внизу, ліворуч - праворуч, вперед - назад, попереду - позаду, зверху - знизу; всередині, біля, під, над тощо);
 • орієнтується у часі, позначає словами сенсорні еталони часу (вчора, сьогодні, завтра, раніше, пізніше, скоро тощо);
 • орієнтується в зошиті, на аркуші паперу та книги;
 • встановлює причинно-наслідкові зв'язки між явищами природи та в соціальному довкіллі; виявляє інтерес до довкілля та самої себе;
 • спостережлива, кмітлива, допитлива, робить спроби самостійно дійти висновків, радіє зі своїх відкриттів; може докладати розумових зусиль;
 • планує свою пізнавальну діяльність; в разі необхідності може змінювати свої плани і поведінку;
 • виявляє інтерес до дослідницько-пошукової діяльності;
 • працює з моделями, схемами, умовно-символічними зображеннями.  

 

Модель математичної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • має уявлення про натуральний ряд чисел, усвідомлює зміст понять: «число», «цифра», «лічба», «рахунок»;
 • лічить в межах 10 в прямому та зворотному порядку,  від заданого числа, вживає кількісні та порядкові числівники;
 • знає цифри від «0» до «9», співвідносить їх з відповідною кількістю предметів;
 • має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;
 • встановлює числову рівність, нерівність, визначає відношення «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж», на 1/2 одиниці більше/менше;
 • нає знаки «плюс» (+), «мінус» (-), «дорівнює» (=), співвідносить їх з діями додавання і віднімання;
 • обізнана із структурою арифметичної задачі, вміє розв'язувати задачі та приклади на додавання та віднімання в межах 10;
 • порівнює предмети за висотою, шириною, довжиною, товщиною, вагою, загальною величиною, класифікує їх за цими ознаками;
 • ü володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об'єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;
 • ü розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об'ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах; вміє складати орнаменти, малюнки з використанням геометричних фігур, різних за величиною, формою, кольором;
 • орієнтується у розташуванні предметів і об'єктів у просторі (близько, далеко, ліворуч, праворуч, посередині, вгорі, внизу, попереду, позаду, під, над, біля); визначає відстань, вживаючи поняття:далеко - близько, поруч - далі;
 • визначає розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета; орієнтується на площині аркуша паперу, книжки;
 • визначає, встановлює часову послідовність подій, вживає слова «вчора», «сьогодні», «завтра», «раніше», «пізніше», «зараз», «спочатку», «тепер», «давно», «скоро»;
 • володіє часовими поняттями (на світанку, в сутінках, опівдні, опівночі, доба, тиждень, місяць, рік);
 • знає частини доби (ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня, їх послідовність), місяці (назви 12 місяців), пори року;
 • орієнтується у часі за допомогою календаря та годинника, визначає час за годин-ником, знає що година складається з хвилин; тривалість години, хвилини, секунди;
 • володіє прийомами узагальнення, класифікації, порівняння, зіставлення; застосовує логіко-математичні вміння в повсякденному житті.

 

Освітня лінія «Гра дитини»

 

Модель ігрової компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • проявляє інтерес до ігрової діяльності, радіє можливості пограти;
 • використовує власний досвід для створення ігрових задумів, реалізує в них свої пізнавальні, соціальні, моральні, етичні потреби;
 • у грі відтворює знання про моральні уявлення, задовольняє інтерес до навколишнього, творчо відображає діяльність, взаємини дорослих;
 • бере участь у різних видах ігор (сюжетних, конструкторсько-будівельних, режисерських, театралізованих, дидактичних, словесних, рухливих зі співом і діалогом, інтелектуальних, українських народних); знає їхні характерні особливості;
 • рається на самоті, об'єднується з однолітками для втілення ігрового задуму; охоче грається разом з дітьми або дорослими, вміє налагоджувати партнерські стосунки; зважає на думку інших, радіє спільному успіху;
 • дотримується рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування;
 • здатна урізноманітнювати ігровий сюжет (відображати події з особистого життя, людей з найближчого оточення); може виконувати роль за себе та іншого персонажа (реального чи уявного);
 • вносить зміни у перебіг знайомої гри з правилами (ускладнення, варіації основних дій і правил, збільшення або зменшення кількості учасників, заміна ігрової атрибутики тощо); контролює виконання правил усіма учасниками гри;
 • проявляє самостійність у виборі гри, раціонально використовує предметно-ігрове середовище для реалізації ігрових задумів;
 • вміє планомірно розглядати  предмети і споруди, помічати їхні співвідношення за розмірами, формами, розташуванням; грає з різними конструкторами (зокрема LEGO), природним і штучним матеріалами;
 • створює власні роботи за зразком, умовою, задумом; добирає необхідний матеріал, деталі; застосовує різні способи створення будівлі та елементи оздоблення;
 • вміє послідовно і злагоджено діяти з іншими учасниками гри; здатна аналізувати результати власної та спільної діяльності (гри);
 • знає, впізнає і називає різні види іграшок (образні іграшки; іграшки, що відображають тварин і птахів; сенсорно-дидактичні; українські народні; конструктивно-будівельні; спортивні; іграшки-саморобки; настільно-друковані);
 • використовує в іграх різноманітні іграшки, предмети-замінники, атрибути, різні матеріали відповідно до призначення, змісту;
 • бережливо ставиться до іграшок, підтримує порядок в ігровому куточку;
 • усвідомлює, що в грі є обов'язки: діяти згідно з правилами, справедливо розподіляти ролі та іграшки, узгоджувати свої інтереси з іншими;
 • самостійно визначається із сюжетом гри, засобами виразності, змістом ігрових дій, вибором іграшок; проявляє творчість, імпровізацію, пропонує оригінальні ідеї для поліпшення гри; обирає для гри безпечне місце та атрибути.

 

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

 

Модель предметно-практичної компетенції дитини  старшого дошкільного віку

 • оперує поняттям «житло», має уявлення про традиційне українське житло;
 • розрізняє інтер'єри міської квартири та сільської оселі (хати);
 • розуміє роль житла в житті людини, взаємозв'язок між потребами людини в теплі, світлі, воді та функціонуванням різних технічних комунікацій і відповідних установ;
 • цінує атмосферу рідної домівки; усвідомлює, що затишок і порядок в оселі залежать від мешканців; самостійно впорядковує свої власні речі, іграшки тощо;
 • усвідомлює, що для життя людини потрібні предмети побуту і вжитку;
 • оперує узагальнювальними поняттями: «меблі», «білизна», «побутові прилади», «посуд», «знаряддя праці» тощо;
 • називає основні технічні засоби та побутове приладдя, що використовується в домашньому господарстві; знає правила користування та безпечного поводження з ними;
 • знаходить в предметному довкіллі знайоме і незнайоме; визначає схоже і відмінне, безпечне і небезпечне; цінує сімейні реліквії, отримані в спадщину;
 • називає домашню адресу (населений пункт, вулиця, номери будинку, квартири);
 • знає назви вулиць, прилеглих до її будинку; визначає місцезнаходження дитячого садка, школи, магазину, аптеки, поліклініки, стадіону, пояснює, як до них дістатися;
 • знає, що вулиця поділяється на проїзну та пішохідну частини; обізнана з правилами дорожнього руху та керується ними;
 • називає різні види транспорту, їхнє призначення, характерні особливості;
 • має елементарні знання про виробництво різних предметів ужитку, технічних приладів та знарядь, засобів пересування та зв'язку, продуктів харчування, гігієни, оперує їхніми назвами;
 • проявляє ціннісне ставлення до результатів людської праці, розуміє її необхідність і мотивацію, зв'язокз життєвими потребами, станом здоров'я;
 • обізнана з працею дорослих; знає і називає багато професій у різних сферах діяльності людини;
 • охоче займається предметно-практичною діяльністю, активно долучається до самообслуговування,праці в природі, господарсько-побутової праці, трудових доручень; дістає задоволення від колективної праці; прагне довести розпочату справу до завершення;
 • вміє визначати мету, завдання та прогнозувати кінцевий результат праці, узго-джувати власні дії з діями партнерів; добирати прийоми роботи, знаряддя праці, матеріали; обізнана з властивостями матеріалів, технологією їх використання;
 • намагається відійти від зразка, проявляє фантазію, винахідливість; здатна оцінити результат своєї роботи та роботи однолітків, виправити помилки; бережно ставиться до рукотворних виробів (власних та інших дітей);
 • дотримується правил безпечної діяльності;
 • володіє елементарними економічними поняттями; має уявлення про ощадливе ведення домашньогогосподарства; ощадливо ставитися до речей, грошей;
 • розрізняє соціальні ролі: «покупець», «продавець»; поняття «гроші», «товар», «заощадливий», «недбайливий»;
 • використовує різні предмети за призначенням; бережливо до них ставиться, дотримується умов догляду за ними та зберігання.  

 

Модель художньо-продуктивної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • сприймає та усвідомлює мистецтво як результат творчої діяльності людини;
 • сприймає твір мистецтва (образотворчого, музичного, танцювального, театраль-ного, літературного) цілісно, елементарно аналізує засоби художньої виразності;
 • яскравість образу пов'язує з кольором, формою, пропорціями, звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами;
 • проявляє ціннісне ставлення до українських мистецьких традицій, фольклору, творів художників, композиторів, музикантів, письменників; творчості співаків, танцюристів, режисерів, акторів;
 • називає прізвища, твори улюблених вітчизняних та зарубіжних митців, пригадує їхній зміст, порівнює твори;
 • вирізняє українське декоративно-прикладне мистецтво (петриківське, василь-ківське, київське, опішнянське, косівське, ужгородське), своєрідність українських пісенних жанрів (колискові, колядки, щедрівки, заклички), музично-танцювальних (гопак, гуцулка, полька, коломийка, хоровод);
 • виокремлює жанри народного, класичного і сучасного вітчизняного та світового мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий; пісню, марш, танець; спектакль у ляльковому, музично-драматичному, балетному театрі; казку, вірш, оповідання;
 • проявляє інтерес до різних видів візуального мистецтва: декоративно-прикладного, живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну;
 • відображає власні життєві враження, почуття, навички в образотворчій діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні;
 • володіє технічними прийомами роботи з різними матеріалами, елементарною художньою майстерністю; створює образи різними засобами і техніками, творчо застосовує виражальні можливості лінії, кольору, композиції, ритму та реалізації творчого задуму; застосовує дизайнерські вміння у грі та побуті; фантазує, експе-риментує, змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи та створюючи нові форми;
 • має уявлення про вокальну та інструментальну музику, основні музичні жанри (пісню, марш, танець); охоче слухає та оцінює музичні твори; виразно співає дитячі пісні; володіє елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, рухів; відтворює на дитячих музичних інструментах прості ритмічні мелодії;
 • має досвід індивідуального та колективного виконання твору;  творчо співпрацює з дітьми і дорослими заради  успіху в музично-театралізованих розвагах і святах;
 • орієнтується в основних видах театрального мистецтва; виражає особисту пози-цію, має інтегровані навички перевтілення у сценічний образ (позитивний, нега-тивний), створює його за допомогою експресивних засобів (мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танців, співів); запам'ятовує сюжетну послідовність спектаклю, своєчасно включається в дію;  творчо застосовує художньо-мовленнєвий і музично-пластично-пісенний досвід у театралізації гри, сценки, самостійно вигаданої казки, творів інших літературних жанрів;
 • цілісно відтворює зміст поетичного та прозового творів; виражає особисту позицію; вирізняє зачин, основну частину, кінцівку, повтори в казці, оповіданні;
 • уміє декламувати вірші напам'ять, переказувати українські народні казки,  застосо-вувати усну народну творчість в іграх, інсценуванні, розвагах, фольклорних святах;
 • вдається до римування, словотворчості, змінює і продовжує казки, оповідання, надаючи їм гуманного змісту;
 • має навички образного мовлення.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 413 Харківської міської ради»

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

ГРУПИ  І  МОЛОДШОГО  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

День тижня

ГРУПА № 2

ГРУПА № 8

ГРУПА № 11

 

ПОНЕДІЛОК

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. ХПД  (малювання)

                      ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

1.ХПД (музична діяльність) 

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. ХПД  (малювання)

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

ВІВТОРОК

1. ХПД (музична діяльність)   

2.Сенсорний розвиток

1.Сенсорний розвиток

2.ХПД (ліплення/аплікація)

 ІІ пол. дня

  3.Здоров’я та фізичний розвиток

1. Сенсорний розвиток

2. ХПД (музична діяльність)

   

 

СЕРЕДА

1.Ознайомлення  із природним довкіллям

2.ХПД (ліплення/аплікація)

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

1.Ознайомлення  із природним довкіллям

2. ХПД  (малювання)

  1.Ознайомлення  із природним довкіллям

  2.ХПД (ліплення/аплікація)

                 ІІ пол. дня

  3.Здоров’я та фізичний розвиток

ЧЕТВЕР

1.ХПД (музична діяльність)   

2.Сенсорний розвиток

1.  Сенсорний розвиток

2.Ознайомлення  із соціумом

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

1. Сенсорний розвиток

2.ХПД (музична діяльність)

 

 

П’ЯТНИЦЯ

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня література)   

1.ХПД (музична діяльність)   

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

(художня література)   

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

(художня література)   

 

ГРУПИ  ІІ  МОЛОДШОГО   ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

День тижня

ГРУПА № 3

ГРУПА № 9

 

ПОНЕДІЛОК

1. Ознайомлення  із соціумом

2. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

3.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня література)   

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

3.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня література)   

ВІВТОРОК

1.Логіко-математичний розвиток

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

ІІ пол. дня

3. ХПД (ліплення/аплікація)

1.Логіко-математичний розвиток

 2.ХПД (музична діяльність)   

ІІ пол. дня

3. Здоров’я та фізичний розвиток

СЕРЕДА

1.ХПД (музична діяльність)   

2.Ознайомлення  із природним довкіллям

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

ЧЕТВЕР

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

3.ХПД  (малювання)

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого  спілкування

2. ХПД (ліплення/аплікація)

3. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

 

ПЯТНИЦЯ

1. ХПД (музична діяльність)   

2. Ознайомлення  із соціумом

ІІ пол. дня

3. Здоров’я та фізичний розвиток

1. ХПД  (малювання)

2. Ознайомлення  із природним довкіллям

3. ХПД (музична діяльність)   

ГРУПИ  СЕРЕДНЬОГО  ДОШКІЛЬНОГО   ВІКУ

День тижня

ГРУПА № 1

ГРУПА № 5

ГРУПА № 6

ПОНЕДІЛОК

1. Ознайомлення  із соціумом

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

3.ХПД (ліплення/аплікація)

1. Ознайомлення  із соціумом

2. Логіко-математичний  розвиток

3. ХПД (музична діяльність)

ІІ пол. дня

4. Здоров’я та фізичний розвиток

ВІВТОРОК

1. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

2. Логіко-математичний  розвиток

3.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

ІІ пол. дня

4.ХПД (ліплення/аплікація)

1.Логіко-математичний  розвиток

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3. ХПД (музична діяльність)

ІІ пол. дня

4.Здоров’я та фізичний розвиток

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

3. ХПД  (малювання) 

СЕРЕДА

1.Ознайомлення  із соціумом

2.ХПД (музична діяльність)   

ІІ пол. дня

3.ХПД (художня література)  

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 ІІ пол. дня

3. ХПД  (малювання) 

1..Ознайомлення  із соціумом

2.ХПД (ліплення/аплікація)

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

ЧЕТВЕР

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.ХПД (музична діяльність)   

ІІ пол. дня

3.Здоров’я та фізичний розвиток

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

 ІІ пол. дня

3.ХПД (художня література)

1. ХПД (художня література)

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3. ХПД (музична діяльність)   

ПЯТНИЦЯ

 1. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

2. Ознайомлення  із природним довкіллям

ІІ пол. дня

3.ХПД  (малювання)

1.Ознайомлення  із природним довкіллям

2.ХПД (музична діяльність)   

ІІ пол. дня

3. Здоров’я та фізичний розвиток

1. Ознайомлення  із природним довкіллям

2. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

3. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

ГРУПИ  СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО   ВІКУ

День тижня

ГРУПА № 4

ГРУПА № 7

ГРУПА № 10

ПОНЕДІЛОК

1.Ознайомлення  із природним довкіллям

2. ХПД (музична діяльність)   

3. Ознайомлення  із соціумом

ІІ пол. дня

4. Здоров’я та фізичний розвиток  

1. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3. Ознайомлення  із соціумом

ІІ пол. дня

4. ХПД (ліплення/аплікація)

1.Ознайомлення  із природним довкіллям

2.Ознайомлення  із соціумом

3.ХПД (музична діяльність)   

 

ВІВТОРОК

1. Логіко-математичний  розвиток

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

4.ХПД (ліплення/аплікація)

1.Логіко-математичний  розвиток

2.Ознайомлення  із соціумом

3. ХПД (музична діяльність)

ІІ пол. дня

4. Здоров’я та фізичний розвиток

1. Логіко-математичний  розвиток

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3.Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

4.ХПД (ліплення/аплікація)

СЕРЕДА

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

(навчання грамоті)

2. Ознайомлення  із природним довкіллям

3. ХПД (художня література)

 

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

(навчання грамоті)

2.Ознайомлення  із природним довкіллям

3.ХПД (музична діяльність)

ІІ пол. дня

4.ХПД (художня література)

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

(навчання грамоті)

2. Ознайомлення  із природним довкіллям

3.ХПД (музична діяльність)   

ІІ пол. дня

4.Здоров’я та фізичний розвиток

ЧЕТВЕР

1. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

2. Логіко-математичний  розвиток

3. Ознайомлення  із соціумом

 ІІ пол. дня

4. ХПД  (малювання) 

1.Логіко-математичний  розвиток

2.Ознайомлення  із соціумом

3.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

ІІ пол. дня

 4.Здоров’я та фізичний розвиток

1. Логіко-математичний  розвиток

2. Здоров’я та фізичний розвиток  

3. Ознайомлення  із соціумом

ІІ пол. дня

4. ХПД  (малювання) 

ПЯТНИЦЯ

1.Ознайомлення  із соціумом

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3. ХПД (музична діяльність)   

ІІ пол. дня

4. Здоров’я та фізичний розвиток

1.Ознайомлення  із природним довкіллям

2. ХПД  (малювання) 

3. Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

1.Ознайомлення  із соціумом

2.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3.Здоров’я та фізичний розвиток (плавання)

ІІ пол. дня

4.ХПД (художня література)