Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 Освітній процес

Нормативне забезпечення

освітнього процесу у поточному навчальному році 

 

Батьківський лекторій
Виконуємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками

 

Базовий компонент дошкільної освіти - це Державний стандарт дошкільної освіти, у якому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років; подано кінцеві показники набутих дитиною життєвих компетенцій перед її вступом до школи. Базовий компонент орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює важливість закладення в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь.  Виконання вимог БКДО обов'язкове для всіх учасників освітнього процесу, кожного ЗДО.

 

Освітня лінія «Особистість дитини»

 

Модель здоров'язбережувальної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • усвідомлює цінність здоров'я, його значення для повноцінної життєдіяльності;
 •  володіє елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров'я;
 • розуміє значення рухової діяльності, загартування, щоденної ранкової гімнастики, плавання, масажу, правильного харчування, гігієни тіла для зміцнення здоров'я;  володіє найпростішими навичкамизагартування, проявляє до них інтерес; бере участь в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах;
 •  дотримується правил здоров'язбережувальної поведінки;
 • знає про вплив основних природних чинників на стан здоров'я організму;
 • визначає та правильно називає частини тіла та основні органи, їх функції;
 • розуміє, що шкідливо, а що корисно для організму;
 • позитивно ставиться до антропометрії, медичних обстежень, профщеплень;
 • орієнтується в призначенні органів чуття, дотримується правил їх охорони;
 • усвідомлює різні етапи життєвого шляху людини - народження, дитинство, юність, зрілість, старість;
 • має елементарне уявлення про статеву належність, орієнтується в ознаках своєї статі, з повагою ставиться до протилежної статі;
 • знає правила безпечного перебування вдома, в закладі дошкільної освіти, на вулиці, на воді, на льоду, на ігровому та спортивному майданчиках;
 • орієнтується в правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами;
 • знає правила пожежної та електробезпеки, номер виклику пожежної служби 101;
 • знає та дотримується правил дорожнього руху, користування транспортом, називає основні дорожні знаки;
 • знає правила поведінки у критичній ситуації, номери виклику міліції - 102, швидкої допомоги - 103, газової служби - 104;
 • розрізняє ознаки здоров'я та нездоров'я - хвороби; орієнтується в показниках здоров'я та ознаках захворювання;
 • знає про існування різних захворювань, співчуває хворим одноліткам;
 • називає основні продукти харчування, відрізняє корисну їжу від шкідливої;
 • називає основні корисні напої, знає про їх значення для організму;
 • розуміє значення води для здоров'я, орієнтується в ознаках спраги та голоду;
 • дотримується розпорядку дня та культури харчування;
 • самостійно користується основними індивідуальними гігієнічними засобами та предметами догляду за тілом;
 • виконує комплекс вправ для запобігання порушенням постави та плоскостопості;
 • володіє основними рухами (ходьбою, бігом, стрибками, метанням, киданням, повзанням, лазінням), виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без них з різних вихідних положень, докладає вольових зусиль у руховій діяльності;
 •  диференціює поняття «безпечне», «небезпечне»; дотримується правил безпеки життєдіяльності.

 

Модель особистісно-оцінної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • здійснює елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення);
 • має свої уподобання, прихильності, інтереси; знає, чого хоче (не хоче); може обґрунтувати своє ставлення, пояснити свою думку;
 • орієнтується в основних емоціях і почуттях; диференціює добро і зло;
 • адекватно реагує на різні життєві ситуації, намагається стримувати негативні емоції; співвідносить характер емоційної поведінки з її наслідками для тих, хто поряд; передає свої почуття мімікою, жестами, словами;
 • передбачає результати своєї діяльності, знає їх значення для себе та інших; усвідомлює свою відповідальність за вчинене;
 • здатна досягати поставленої мети;
 • має певну думку про себе, може сформувати узагальнене судження про себе;
 • розуміє, що власне ім'я вказує  на її індивідуальність, статеву належність; радіє своєму імені, усвідомлює, що прізвище та ім'я  по батькові вказують на належність роду, своєї родини, з її традиціями та звичаями;
 • порівнює себе з іншими; співвідносить свої домагання з можливостями, успіхами та невдачами;
 • орієнтується у власних чеснотах і вадах, проявляє самоповагу, елементарну гідність, впевненість у своїх можливостях;
 • усвідомлює і переживає своє минуле та сьогодення, орієнтується у майбутньому, пов'язує з ним свої елементарні плани; може назвати основні ознаки різних вікових періодів (дитинство, юність, зрілість, старість);
 • пов'язує із сьогоденням і майбутнім переважно позитивні зміни та події;
 • розуміє, що самовихваляння є негативним проявом, який зачіпає гідність інших;
 • орієнтується у своїх основних правах і обов'язках, усвідомлює їх значення та відмінності;
 • здатна до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

 

Модель родинно-побутової компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • усвідомлює зміст понять «сім'я», «сімейні традиції», «рід», «родина»;
 • знає про сімейні обов'язки кожного члена сім'ї;
 • поважає та шанобливо ставиться до кожного члена сім'ї;
 • розуміє, що батьки - найрідніші люди, які доглядають та виховують своїх дітей, ставляться до них з любов'ю, повагою і турботою;
 • знає, що рідні брати і сестри - це діти, народжені одними батьками;
 • дбає про рідних братів-сестер, дослухається до старших, опікується молодшими;
 • знає, що бабуся і дідусь - це батьки тата чи мами, шанобливо ставиться до них,піклується про їхнє здоров'я;
 • дотримується правил сімейного співжиття, намагається виконувати свої обов'язки, підтримувати порядок у помешканні;
 • співчуває хворим членам родини, надає посильну допомогу;
 • знає, що родина об'єднує всіх родичів матері і батька;
 • проявляє інтерес до спільних родинних справ, свят, зустрічей, фото - та фільмотек;
 • бере участь у складанні історії роду, веденні родовідного дерева;
 • помічає зовнішню та внутрішню схожість і несхожість з рідними;
 • проявляє чуйність та уважність, прагне бути причетною до спільних турбот і проблем сім'ї;
 • вміє підтримувати доброзичливі, дружні, довірчі стосунки у родинному колі, проявляти любов і турботу про рідних та близьких.

 

Модель соціально-комунікативної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • вирізняє знайомих людей серед дорослих і дітей (друзі, товариші, сусіди, співробітники батьків, працівники закладу дошкільної освіти тощо), привітно вітається, проявляє готовність і здатність доброзичливо спілкуватися з ними;
 • вміє вислухати, відповісти на запитання, відгукнутися на прохання, пропозицію;
 • відкрита для контактів з дорослими людьми різного віку, статі національності, соціального статусу;
 • розуміє, що дорослі люди володіють професіями, працюють, мають свої сім'ї, виховують дітей та турбуються про своїх батьків;
 • шанобливо ставиться до людей похилого віку;
 • розуміє, що чужі - це люди, які між собою не знайомі (перехожі на вулиці, пасажири у транспорті, відвідувачі магазину, глядачі театру тощо); поводиться з ними обережно, стримано, чемно;
 • у разі небезпеки (загубилася у натовпі, заблукала в магазині чи іншому людному місці) може звернутися по допомогу до незнайомої людини (водія, контролера, охоронця магазину, міліціонера тощо);
 • виконує елементарні правила самозбереження: не бере від незнайомців солодощі, іграшки, не зваблюється пропозицією покататися на машині, не розповідає чужим про себе, свою сім'ю, родину, місце проживання тощо;
 • здатна знаходити контакт з різними за віком дітьми, взаємодіяти і спілкуватися;
 • прагне брати участь у спільній справі (грі, продуктивній діяльності), ділиться своїм досвідом, прагне бути корисною;
 • володіє правилами поведінки у грі і в конфліктній ситуації;
 • може визнати свою провину, поступитися власними інтересами;
 • знає та використовує правила мовленнєвого етикету;
 • знає, що група - це об'єднання багатьох дітей чи дорослих; обізнана з віковими групами дітей в дитячому садку (молодша, середня, старша);
 • розуміє, що дружба - це прояв взаємної довіри, відданості, поваги між людьми; дружбою треба дорожити, а друга берегти; відповідно будує стосунки з однолітками;
 • має уявлення про державу, її символи, народ, національні особливості українців; орієнтується в тому, що кожна країна має свою територію, на якій проживають люди з різним кольором шкіри, волосся, розрізом очей тощо; вони мають свою культуру, звичаї, мову; розуміє поняття людство, народ, нація;
 • розуміє, що всі народи світу хочуть жити в мирі і мати щасливе життя;
 • обізнана з різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді люди, літні люди тощо); вміє дотримуватися морально-етичних норм спілкування з ними, обирати відповідні способи спілкування у різних життєвих ситуаціях, співпереживати, співчувати, допомагати іншим тощо;
 • дотримується норм спілкування; має сформовані уявлення про доброту, гуманність, щирість, чуйність, чесність, справедливість як важливі риси людини.

 

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

 

Модель природничо-екологічної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • (каміння, глина тощо) та їх значення для людини;
 • розуміє значення води та поживних речовин для життя рослин, тварин, людей; знає, що її використовують для вироблення енергії для освітлення та опалення будівель, господарських побутових потреб, проведення гігієнічних процедур тощо; знає, що вода знаходиться у річках, озерах, морях, океанах, льодовиках та
 • має загальне уявлення про життя людей на планеті Земля, яка має форму кулі (глобус) та складається з повітря, суші (материки, острови) і води (океани, моря, річки, озера);
 • знає про значення повітря для всього живого на Землі  (людей, тварин, рослин); розрізняє ознаки повітря (холодне, тепле, гаряче, вологе, сухе); усвідомлює, що вітер - це рух повітря; він може бути сильний, слабкий, поривчастий, корисний і шкідливий;
 • має уявлення про сушу - тверду поверхню, яка має різну форму (рівнини, пагорби, гори, яри); має уявлення про грунт - родючий шар поверхні Землі; корисні копалини, які знаходяться в надрах Землі (вугілля, газ, нафта, 
 •  під землею; в океанах та морях вода солона, а в озерах та річках прісна;
 • розрізняє стани води (рідкий, твердий, газоподібний - пара);
 • має уявлення про посуху, що є наслідком відсутності дощів на певній території впродовж тривалого часу і призводить до висихання грунту, загибелі рослин, ускладнення життя та харчування людей і тварин;
 • має уявлення про природні явища на Землі та сезонні зміни в природі (стан погоди, рослин, поведінка тварин); називає всі пори року, їхні прикмети, характерні ознаки; вміє вести календар погоди і природи;
 • знає, що хмари рухає вітер, а хмарне небо віщує зміну погоди ( з хмар вода випадає дощем, зливами, градом);
 • знає, що зливи супроводжуються вітром, блискавками, громом, а після грози може з'явитися веселка; вміє безпечно поводитися під час грози;
 • розуміє, що град - це льодові кульки, які можуть зашкодити рослинам, тваринам, людям, будівлям; блискавка може бути небезпечною для людей, тварин;
 • знає, що взимку з хмар випадає сніг, називає його властивості (сухий, вологий, холодний, пухкий, крихкий, липкий, м'який, пористий); розуміє значення снігового покриву для рослин і тварин; має уявлення про заметіль, хуртовину, ожеледицю, їхній вплив на стан природи;
 • знає, що навесні річки можуть виходити з берегів через стрімке танення снігу та криги;
 • вміє правильно одягатися та безпечно поводитися під час несприятливої зимової погоди;
 • має уявлення про шторм (буря на морі чи океані), що супроводжується сильним поривчастим вітром, високими хвилями;
 • орієнтується в основних властивостях вогню - корисних (зігріває, допомагає приготувати їжу) та небезпечних (швидко поширюється і знищує все на своєму шляху); знає, що пожежу може спричинити блискавка чи необережне поводження людини з вогнем (багаття в лісі, несправні побутові прилади тощо);
 • володіє елементарними навичками правильного поводження з вогнем;
 • має елементарні уявлення про землетрус - коливання поверхні Землі різної сили (слабке, сильне), яке може зруйнувати споруди, спричинити загибель людей;
 • має уявлення про те, що виверження вулканів супроводжується викидом на поверхню Землі попелу та розпеченої лави;
 • розрізняє і називає найпоширеніші у своїй місцевості: дерева, кущі, трави, дикорослі і культурні рослини, ягоди, гриби;
 • має уявлення про лікарські рослини, їх лікувальні властивості;
 • знає будову рослин, їх значення у житті людей і тварин; усвідомлює, що потрібно для їх росту (світло, вода, поживний грунт); разом з дорослим вирощує рослини і доглядає за ними;
 • орієнтується в тому, що рослини живуть у природному та спеціально створеному середовищі (оранжереї, теплиці, ботанічні сади);
 • розрізняє найпоширеніші їстівні та отруйні гриби, ягоди, дотримується правил безпеки щодо них;
 • розрізняє і називає найпоширеніших тварин: молюсків, павуків, комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів;
 • орієнтується в особливостях зовнішньої будови тварин, їх живлення, пересування, захисту, поведінки; знає місце їхнього існування (ліси, луки, водойми, степи, гори, ставки, акваріуми), облаштування житла, значення в природі та житті людей; разом з дорослими вміє доглядати тварин; знає про корисні та шкідливі для здоров'я людини та господарювання рослини і тварини;
 • розуміє, що природне довкілля змінюється внаслідок людської діяльності; має уявлення, що люди здійснюють природоохоронні заходи  для збереження  та відновлення рослин і тварин, які зникають;
 • має уявлення про Всесвіт - це безліч зірок, планет та може назвати деякі з них;
 • має елементарні знання про Сонячну систему, в центрі якої є Сонце - джерело світла і тепла; має уявлення, що Земля робить один оберт навколо Сонця за рік, внаслідок чого по різному освітлюється і нагрівається сонячними променями, що зумовлює сезонні зміни;
 • знає, що Місяць - супутник Землі, що має форму кулі і його добре видно у вечірні і нічні години;
 • знає, що побачити зорі, планети, Місяць можна за допомогою телескопів; володіє елементарною інформацією про можливості вивчення Всесвіту за допомогою супутників, космічних кораблів, станцій;
 • знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природо-користування, чистоти природного довкілля, ощадного використання природних багатств.

 

 

Освітня лінія «Мовлення дитини»

 

Модель мовленнєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку

 

Фонетична компетенція:

 • чітко вимовляє всі звуки рідної мови, розрізняє близькі та схожі звуки до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми, темп та гучність мовлення, наголос;
 • оволодіває мовними та немовними засобами виразності (міміка, жести тощо);
 • здійснює звуковий аналіз слів; розрізняє голосні, приголосні, тверді, м'які звуки, наголос у словах; розрізняє слова: «звук», «буква», «слово», «склад», «речення»;
 • складає речення, виділяє послідовність слів у реченні, складів та звуків у словах.

 

Лексична компетенція:

 •  оперує узагальнювальними словами різного порядку (овочі, меблі, одяг тощо);
 • називає ознаки, якості, властивості предметів, явищ, подій;
 • вживає слова різної складності, синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти;
 • знає прислів'я, приказки, утішки, загадки, скоромовки;
 • володіє формами мовленнєвого етикету (привітання, прохання, вибачення, подяка та ін.); легко спілкується з дорослими та дітьми;
 • має збалансований словниковий запас.

 

Граматична компетенція

 • вживає (неусвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із нормами граматики (рід,число, відмінок, дієвідміна, кличний відмінок тощо);
 • узгоджує слова у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами; створює нові слова (за допомогою суфіксів, префіксів, споріднені і однокореневі);
 • вживає різні за складністю типи речень (прості, складні, складнопідрядні, складносурядні). 

 

Діалогічна компетенція:

 • ініціює та підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях;
 • відповідає на запитання і звертається із запитаннями;
 • дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету;
 • ввічливо ставиться до співрозмовника, враховує його емоційний стан. 

 

Монологічна компетенція:

 • складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі (розповіді - роздуми, етюди повідомлення та ін.); переказує художні тексти;
 • висловлює зв'язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, персонажів літературних творів;
 • володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв'язного мовлення. 

 

Мовленнєва компетенція:

 • адекватно і доречно спілкується рідною мовою в різних життєвих ситуаціях, використовуючи  як мовні, так і немовні та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості; стежить за своїм мовленням та  інших, виправляє помилки.  

 

Комунікативна компетенція:

 • вдається до комплексного застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації в конкретних соціально - побутових ситуаціях; проявляє ініціативність, стриманість у спілкуванні, культуру мовленнєвої комунікації.

 

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 

Модель сенсорно-пізнавальної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • знає назву сенсорних еталонів: колір, форма, величина (їх види, ознаки, властивості);
 • називає кольори та їх відтінки (червоний, зелений, синій, жовтий, коричневий,  голубий,  салатовий,  фіолетовий,  оранжевий,  рожевий, чорний, білий, сірий);
 • розрізняє і називає геометричні фігури: об'ємні (куля, куб, циліндр, конус, піраміда тощо), площинні(квадрат, круг, трикутник, прямокутник, ромб, овал, багатокутник тощо);
 • вміє порівнювати предмети за кольором, формою, величиною; виділяє в них схожі та відмінні ознаки;
 • розрізняє і називає властивості та якості предметів (гладкий, шорсткий, м'який, твердий, металевий, дерев'яний, скляний, пластмасовий, бавовняний, теплий, холодний тощо);
 • класифікує предмети та їх сукупності за кількісними та якісними ознаками; оперує назвами множин (посуд, іграшки, одяг, взуття, тварини, рослини, меблі, книги тощо);
 • вміє будувати ряд об'єктів та предметів у порядку зростання чи зменшення певної ознаки (високий - вищий - найвищий, найвищий - нижчий - найнижчий; низький - вищий - найвищий, високий - нижчий - найнижчий та ін.) та за їх розміщенням (далеко - ближче - найближче, близько - дальше - найдальше, найдальше - ближче - найближче; високо - вище - найвище; низько - вище - найвище; найвище - нижче - найнижче);
 • орієнтується в просторі, визначає своє місцезнаходження відносно об'єктів та предметів (далеко - близько, вгорі - внизу, ліворуч - праворуч, вперед - назад, попереду - позаду, зверху - знизу; всередині, біля, під, над тощо);
 • орієнтується у часі, позначає словами сенсорні еталони часу (вчора, сьогодні, завтра, раніше, пізніше, скоро тощо);
 • орієнтується в зошиті, на аркуші паперу та книги;
 • встановлює причинно-наслідкові зв'язки між явищами природи та в соціальному довкіллі; виявляє інтерес до довкілля та самої себе;
 • спостережлива, кмітлива, допитлива, робить спроби самостійно дійти висновків, радіє зі своїх відкриттів; може докладати розумових зусиль;
 • планує свою пізнавальну діяльність; в разі необхідності може змінювати свої плани і поведінку;
 • виявляє інтерес до дослідницько-пошукової діяльності;
 • працює з моделями, схемами, умовно-символічними зображеннями.  

 

Модель математичної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • має уявлення про натуральний ряд чисел, усвідомлює зміст понять: «число», «цифра», «лічба», «рахунок»;
 • лічить в межах 10 в прямому та зворотному порядку,  від заданого числа, вживає кількісні та порядкові числівники;
 • знає цифри від «0» до «9», співвідносить їх з відповідною кількістю предметів;
 • має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;
 • встановлює числову рівність, нерівність, визначає відношення «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж», на 1/2 одиниці більше/менше;
 • нає знаки «плюс» (+), «мінус» (-), «дорівнює» (=), співвідносить їх з діями додавання і віднімання;
 • обізнана із структурою арифметичної задачі, вміє розв'язувати задачі та приклади на додавання та віднімання в межах 10;
 • порівнює предмети за висотою, шириною, довжиною, товщиною, вагою, загальною величиною, класифікує їх за цими ознаками;
 • ü володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об'єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;
 • ü розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об'ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах; вміє складати орнаменти, малюнки з використанням геометричних фігур, різних за величиною, формою, кольором;
 • орієнтується у розташуванні предметів і об'єктів у просторі (близько, далеко, ліворуч, праворуч, посередині, вгорі, внизу, попереду, позаду, під, над, біля); визначає відстань, вживаючи поняття:далеко - близько, поруч - далі;
 • визначає розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета; орієнтується на площині аркуша паперу, книжки;
 • визначає, встановлює часову послідовність подій, вживає слова «вчора», «сьогодні», «завтра», «раніше», «пізніше», «зараз», «спочатку», «тепер», «давно», «скоро»;
 • володіє часовими поняттями (на світанку, в сутінках, опівдні, опівночі, доба, тиждень, місяць, рік);
 • знає частини доби (ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня, їх послідовність), місяці (назви 12 місяців), пори року;
 • орієнтується у часі за допомогою календаря та годинника, визначає час за годин-ником, знає що година складається з хвилин; тривалість години, хвилини, секунди;
 • володіє прийомами узагальнення, класифікації, порівняння, зіставлення; застосовує логіко-математичні вміння в повсякденному житті.

 

Освітня лінія «Гра дитини»

 

Модель ігрової компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • проявляє інтерес до ігрової діяльності, радіє можливості пограти;
 • використовує власний досвід для створення ігрових задумів, реалізує в них свої пізнавальні, соціальні, моральні, етичні потреби;
 • у грі відтворює знання про моральні уявлення, задовольняє інтерес до навколишнього, творчо відображає діяльність, взаємини дорослих;
 • бере участь у різних видах ігор (сюжетних, конструкторсько-будівельних, режисерських, театралізованих, дидактичних, словесних, рухливих зі співом і діалогом, інтелектуальних, українських народних); знає їхні характерні особливості;
 • рається на самоті, об'єднується з однолітками для втілення ігрового задуму; охоче грається разом з дітьми або дорослими, вміє налагоджувати партнерські стосунки; зважає на думку інших, радіє спільному успіху;
 • дотримується рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування;
 • здатна урізноманітнювати ігровий сюжет (відображати події з особистого життя, людей з найближчого оточення); може виконувати роль за себе та іншого персонажа (реального чи уявного);
 • вносить зміни у перебіг знайомої гри з правилами (ускладнення, варіації основних дій і правил, збільшення або зменшення кількості учасників, заміна ігрової атрибутики тощо); контролює виконання правил усіма учасниками гри;
 • проявляє самостійність у виборі гри, раціонально використовує предметно-ігрове середовище для реалізації ігрових задумів;
 • вміє планомірно розглядати  предмети і споруди, помічати їхні співвідношення за розмірами, формами, розташуванням; грає з різними конструкторами (зокрема LEGO), природним і штучним матеріалами;
 • створює власні роботи за зразком, умовою, задумом; добирає необхідний матеріал, деталі; застосовує різні способи створення будівлі та елементи оздоблення;
 • вміє послідовно і злагоджено діяти з іншими учасниками гри; здатна аналізувати результати власної та спільної діяльності (гри);
 • знає, впізнає і називає різні види іграшок (образні іграшки; іграшки, що відображають тварин і птахів; сенсорно-дидактичні; українські народні; конструктивно-будівельні; спортивні; іграшки-саморобки; настільно-друковані);
 • використовує в іграх різноманітні іграшки, предмети-замінники, атрибути, різні матеріали відповідно до призначення, змісту;
 • бережливо ставиться до іграшок, підтримує порядок в ігровому куточку;
 • усвідомлює, що в грі є обов'язки: діяти згідно з правилами, справедливо розподіляти ролі та іграшки, узгоджувати свої інтереси з іншими;
 • самостійно визначається із сюжетом гри, засобами виразності, змістом ігрових дій, вибором іграшок; проявляє творчість, імпровізацію, пропонує оригінальні ідеї для поліпшення гри; обирає для гри безпечне місце та атрибути.

 

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

 

Модель предметно-практичної компетенції дитини  старшого дошкільного віку

 • оперує поняттям «житло», має уявлення про традиційне українське житло;
 • розрізняє інтер'єри міської квартири та сільської оселі (хати);
 • розуміє роль житла в житті людини, взаємозв'язок між потребами людини в теплі, світлі, воді та функціонуванням різних технічних комунікацій і відповідних установ;
 • цінує атмосферу рідної домівки; усвідомлює, що затишок і порядок в оселі залежать від мешканців; самостійно впорядковує свої власні речі, іграшки тощо;
 • усвідомлює, що для життя людини потрібні предмети побуту і вжитку;
 • оперує узагальнювальними поняттями: «меблі», «білизна», «побутові прилади», «посуд», «знаряддя праці» тощо;
 • називає основні технічні засоби та побутове приладдя, що використовується в домашньому господарстві; знає правила користування та безпечного поводження з ними;
 • знаходить в предметному довкіллі знайоме і незнайоме; визначає схоже і відмінне, безпечне і небезпечне; цінує сімейні реліквії, отримані в спадщину;
 • називає домашню адресу (населений пункт, вулиця, номери будинку, квартири);
 • знає назви вулиць, прилеглих до її будинку; визначає місцезнаходження дитячого садка, школи, магазину, аптеки, поліклініки, стадіону, пояснює, як до них дістатися;
 • знає, що вулиця поділяється на проїзну та пішохідну частини; обізнана з правилами дорожнього руху та керується ними;
 • називає різні види транспорту, їхнє призначення, характерні особливості;
 • має елементарні знання про виробництво різних предметів ужитку, технічних приладів та знарядь, засобів пересування та зв'язку, продуктів харчування, гігієни, оперує їхніми назвами;
 • проявляє ціннісне ставлення до результатів людської праці, розуміє її необхідність і мотивацію, зв'язокз життєвими потребами, станом здоров'я;
 • обізнана з працею дорослих; знає і називає багато професій у різних сферах діяльності людини;
 • охоче займається предметно-практичною діяльністю, активно долучається до самообслуговування,праці в природі, господарсько-побутової праці, трудових доручень; дістає задоволення від колективної праці; прагне довести розпочату справу до завершення;
 • вміє визначати мету, завдання та прогнозувати кінцевий результат праці, узго-джувати власні дії з діями партнерів; добирати прийоми роботи, знаряддя праці, матеріали; обізнана з властивостями матеріалів, технологією їх використання;
 • намагається відійти від зразка, проявляє фантазію, винахідливість; здатна оцінити результат своєї роботи та роботи однолітків, виправити помилки; бережно ставиться до рукотворних виробів (власних та інших дітей);
 • дотримується правил безпечної діяльності;
 • володіє елементарними економічними поняттями; має уявлення про ощадливе ведення домашньогогосподарства; ощадливо ставитися до речей, грошей;
 • розрізняє соціальні ролі: «покупець», «продавець»; поняття «гроші», «товар», «заощадливий», «недбайливий»;
 • використовує різні предмети за призначенням; бережливо до них ставиться, дотримується умов догляду за ними та зберігання.  

 

Модель художньо-продуктивної компетенції дитини старшого дошкільного віку

 • сприймає та усвідомлює мистецтво як результат творчої діяльності людини;
 • сприймає твір мистецтва (образотворчого, музичного, танцювального, театраль-ного, літературного) цілісно, елементарно аналізує засоби художньої виразності;
 • яскравість образу пов'язує з кольором, формою, пропорціями, звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами;
 • проявляє ціннісне ставлення до українських мистецьких традицій, фольклору, творів художників, композиторів, музикантів, письменників; творчості співаків, танцюристів, режисерів, акторів;
 • називає прізвища, твори улюблених вітчизняних та зарубіжних митців, пригадує їхній зміст, порівнює твори;
 • вирізняє українське декоративно-прикладне мистецтво (петриківське, василь-ківське, київське, опішнянське, косівське, ужгородське), своєрідність українських пісенних жанрів (колискові, колядки, щедрівки, заклички), музично-танцювальних (гопак, гуцулка, полька, коломийка, хоровод);
 • виокремлює жанри народного, класичного і сучасного вітчизняного та світового мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий; пісню, марш, танець; спектакль у ляльковому, музично-драматичному, балетному театрі; казку, вірш, оповідання;
 • проявляє інтерес до різних видів візуального мистецтва: декоративно-прикладного, живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну;
 • відображає власні життєві враження, почуття, навички в образотворчій діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні;
 • володіє технічними прийомами роботи з різними матеріалами, елементарною художньою майстерністю; створює образи різними засобами і техніками, творчо застосовує виражальні можливості лінії, кольору, композиції, ритму та реалізації творчого задуму; застосовує дизайнерські вміння у грі та побуті; фантазує, експе-риментує, змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи та створюючи нові форми;
 • має уявлення про вокальну та інструментальну музику, основні музичні жанри (пісню, марш, танець); охоче слухає та оцінює музичні твори; виразно співає дитячі пісні; володіє елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, рухів; відтворює на дитячих музичних інструментах прості ритмічні мелодії;
 • має досвід індивідуального та колективного виконання твору;  творчо співпрацює з дітьми і дорослими заради  успіху в музично-театралізованих розвагах і святах;
 • орієнтується в основних видах театрального мистецтва; виражає особисту пози-цію, має інтегровані навички перевтілення у сценічний образ (позитивний, нега-тивний), створює його за допомогою експресивних засобів (мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танців, співів); запам'ятовує сюжетну послідовність спектаклю, своєчасно включається в дію;  творчо застосовує художньо-мовленнєвий і музично-пластично-пісенний досвід у театралізації гри, сценки, самостійно вигаданої казки, творів інших літературних жанрів;
 • цілісно відтворює зміст поетичного та прозового творів; виражає особисту позицію; вирізняє зачин, основну частину, кінцівку, повтори в казці, оповіданні;
 • уміє декламувати вірші напам'ять, переказувати українські народні казки,  застосо-вувати усну народну творчість в іграх, інсценуванні, розвагах, фольклорних святах;
 • вдається до римування, словотворчості, змінює і продовжує казки, оповідання, надаючи їм гуманного змісту;
 • має навички образного мовлення.