Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 Управлінська діяльність

 

 

Конвенція про права дитини

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

1. Закон України «Про освіту» 

2. Закон України "Про дошкільну освіту" від 02.12.2012 р.

3.  Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, №2402- ІІІ (зі змінами на 06.11.2012 р.).

4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»  від  01.12.1998 року  № 281-ХІV (зі змінами на 06.01.2011 р.).

5. Закон  України   «Про  попередження  насильства  в  сім’ї» 

6. Закон України  «Про державну  допомогу сім’ям  з  дітьми»  від  21.11.1992  №2812-ХІІ (зі змінами на 16.10.2012р.) 

7. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-ІІІ (зі змінами на 16.10.2012 р.).

8. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. № 21/95-ВР (зі змінами на 06.11.2012р.)

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1.«Про  затвердження   Національної   доктрини  розвитку   освіти»  

 2. «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001р. № 992/2001.

 3. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.  

 4. «Про  заходи  щодо  поліпшення  становища  багатодітних  сімей»  від 12.11.1999 р.  № 1460/99.  

 5. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

 6. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» від 28.01.2000 року №113/2000

 7. «Про  питання   щодо  забезпечення  реалізації  прав  дітей  в  Україні» від 16.12.2011 р. № 1163/2011.

 8. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.06.2005 року №1086/2005

 9. «Про Національну програму «Діти України» від 18.01.1996 р. № 63/96.

 10. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» від 23.06.2001 р. №467/2001.  

 11. «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей» від 04.05.2007 № 376/2007.

 

ЛИСТИ ТА НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році"
Лист МОН України від 12.12.2019 № 1/9-765 "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти"
Лист МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 "Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти"
Лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"
Лист МОН України від 13.11.2018 № 1/9-691 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти"
Лист МОН України від 15.06.2018 № 1/9-392 "Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти"
Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»
Лист МОН України від 07.10.2016 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови»
Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"
Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"
Лист МОН України від 25 липня 2016 року №1/9 - 396 "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах"
Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку
"Про розроблення програм для дошкільної освіти"
"Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах"
"Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"