Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 Методична робота


                       ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 
           НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК    

На виконання вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Освітньої програми виховання для дітей від 2 до 7 років «Дитина» направити діяльність педагогічного колективу на виконання наступних основних завдань:

 

Пріоритетні напрями та завдання в організації освітнього процесу:

 

            1.Гра – як джерело розвитку дошкільників

            2.Продовжувати роботу з формування моральних якостей дитини на основі національно-патріотичного виховання

  3.Узагальнити роботу з формування правової свідомості дошкільників

 

Парціальні програми:

1.«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років 

(авт. Лохвицька Л. В.)

2. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.).
3. «Україна – моя Батьківщина» Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку,  за нак.ред. Рейпольської О.Д., авт.: Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М.
4. «Дитина в світі дорожнього руху». Тимовський О. А., Репік І. А. (Лист ІІТЗО від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1856)

 

За якою програмою організовано гурткову роботу у закладі:

«Цікаві шашки»
Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи.Семизорова В. В.,Романюк О.В.Дульська Г.П.Лист ІІТЗОвід 05.05.2015 р.№ 14.1/12-Г-261

«Казкова фізкультура»
Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку  Єфименко М. М.

Лист ІІТЗОвід 11. 06. 2014 р.№ 14.1/12-Г-869)

 

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ:

 •  підвищення фахової майстерності педагогів закладу дошкільної освіти;
 •  розширення інтелектуальної обізнаності учасників освітнього процесу;
 •  оновлення і суттєве доповнення раніше отриманих знань психолого- педагогічного циклу;
 •  вивчення і впровадження нових технологій і методик організації педагогічної

взаємодії;

 •  проведення науково-педагогічних досліджень, узагальнення і впровадження

передового педагогічного досвіду;

 •  реалізація  проективної, особистісно-зорієнтованої педагогіки, в якій

дошкільник є головним пріоритетом і цінністю;Колектив працює стабільно, вдало поєднує професіоналізм фахівців з великим досвідом роботи та ініціативну кваліфікаційну молодь, що прагне досконало оволодіти професіоналізмом педагога. Для використання творчого потенціалу та підвищення власного статусу та статусу закладу дошкільної освіти педагоги виділили для себе ряд пріоритетних вмінь:

 •  вміння чітко планувати свою діяльність;
 •  при потребі здійснювати водночас різні справи;
 •  критично проводити самоаналіз своєї діяльності;
 •  сприяти розвитку власної творчості через різні заходи;
 •  вирішувати проблемні питання закладу.

Для подальшого підвищення рівня професійної підготовленості педагогів та удосконалення змісту методичної роботи передбачається :

 •  удосконалення роботи з використання кращих вітчизняних та закордонних

методичних розробок;

 •  узагальнення власних передових досвідів, опрацювання на практиці власних

педагогічних технологій у групах;

 •  участь педагогічних працівників в методичних об‘єднання районного та

обласного рівнів;

 •  робота над створенням розвиваючого середовища в закладі;
 •  спрямування самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації передбачається в кожному виді діяльності, що є головною умовою розвитку ЗДО, через

 •  відвідування курсів підвищення кваліфікації на базі ХАНО;
 •  конференції, семінари, творчі звіти;
 •  вивчення новинок та нетрадиційних підходів в теорії дошкільного виховання;
 •  участі у районних конкурсах.

Система мотивації педагогічних працівників:

 •  своєчасне надання заявок на заміщення вакантних посад молодими

спеціалістами;

 •  вивчення, узагальнення та пропагування досвіду кращих педагогів ЗДО,

висвітлення на районних педагогічних ярмарках;

 •  здійснення мотивації педагогів з великим досвідом роботи  до отримання

педагогічного звання « Вихователь – методист »;

 •  здійснення  мотивації педагогів та матеріальної підтримки учасників конкурсу «Вихователь року »( нагородження грамотами, пам‘ятними знаками).