Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 

Правила прийому

               Правила прийому дітей до

закладу дошкільної освіти

 

Прийом дітей в заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно до  Закону України «Про дошкільну освіту»,  «Положення про дошкільний навчальний заклад» та основних положень Статуту кожного закладу.
            Прийом дітей до  закладів дошкільної освіти здійснює керівник на підставі:
- направлення у даний заклад дошкільної освіти, виданого  реєстратором Управління освіти адміністрації Київського району;
- заяви батьків або особи, яка їх замінює;
- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад;
- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- свідоцтва про народження дитини.
Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. ( Положення «Про дошкільний навчальний заклад»).
 
Інформація щодо відсутності дитини у закладі дошкільної освіти з різних причин
 Діти з ознаками інфекційного захворювання до закладу дошкільної освіти не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до  закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.
Діти після тимчасової відсутності у закладі дошкільної освіти з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання (витяг з Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти).
За рекомендацією лікарів після тимчасової відсутності  у закладі більше 5 днів, дитина приймається у заклад з медичною довідкою.
Збереження місця за дитиною та відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти
 Відповідно до п. 11 Положення про дошкільний навчальний заклад  за дитиною зберігається місце в закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дитини з закладу може бути здійснено ( Положення «Про дошкільний навчальний заклад»):  
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що   виключає можливість її подальшого перебування в закладі;    
- за бажанням батьків або осіб. які їх замінюють; 
-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами. що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців.
 Документи, які необхідно надати до закладу дошкільної освіти для зарахування   дитини
Для зарахування дитини в заклад з 01.09.2013 року необхідно зареєструватися на сайтіи електронної реєстрації. Для подачі заяви Вам необхідно зайти на сайт «Електронна система реєстрації до ЗДО» http://sadik.kh.ua/
Шановні батьки, зверніть увагу на  зміни, внесені до Положення про електронну реєстрацію в заклади м.Харкова(скачати)
1. Направлення управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради 
2. Ксерокопія медичного огляду з медичної картки дитини.
3. Ф 63.
4. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини (при собі мати орегінал документу для засвідчення копії).
5.Ксерокопія результатів флюорографії батьків.
6.Заява від батьків на зарахування дитини.
7. Виписка від дільничного педіатра.

 

Для пільгових категорій
1. Ксерокопії свідоцтва про народження усіх дітей.(при собі мати орегінал документу для засвідчення копії)
2. Довідка з жека про склад сім’ї с у казанням дня, місяця і рік народження та родинний зв’язок.
3. Заява від батьків.
4. Ксерокопія паспортів батьків(при собі мати орегінал документу для засвідчення копії).
5. Для постраждалих на ЧЄС або від інших катастроф – ксерокопія посвідчень дитини та батьків.

 

При зарахуванні дитини батьків ознайомлюють зі Статутом та іншими документами, які регламентуютьсь діяльність ЗДО. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій.                                                                     ЗРАЗОК ЗАЯВИ                                                                                    Завідувачу комунального закладу
                                                                                    «Дошкільний навчальний заклад
                                                                                    (ясла-садок) № 413

                                                                                    Харківської міської ради»
                                                                                    Вітер Л.Ю.
                                                                                    (П.І.Б. батька та матері дитини)
                                                                                    проживаємо за адресою:
                                                                                    конт. тел.                                                                       заява

Просимо зарахувати до закладу дошкільної освіти дитину (прізвище, ім’я, по-батькові дитини та дату народження вказати повністю) з «________» __________________ 20 __ року в групу № ____ ( вказати вік дитини).

Зі Статутом дошкільного навчального закладу, правилами утримання, навчання і виховання дітей, режимом роботи ознайомлені та погоджуємось і зобов’язуємось їх виконувати.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаємо згоду на обробку наших персональних даних та персональних даних нашої дитини.

У разі зміни місця проживання, місця роботи, контактного телефону зобов’язуємося повідомити завідувача.

«____»________ 20 __ р.