Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 

Консультативний пункт


Перелік  спеціалістів
консультативного  пункту для батьків
або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї «Батьківська абетка»
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 413 Харківської міської ради »

 

 

№ 

з/п

ПІБ

спеціаліста

Посада

Напрямок консультативної діяльності

роботи з батьками

1.

  Вітер

  Лілія

  Юріївна

Завідувач

Створення матеріально- технічної бази, кадрове забезпечення, дотримання графіка роботи спеціалістами- консультантами.

Надання  консультативної  допомоги батькам з питань розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку та рекомендацій зі створення умов у домашньому середовищі для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї

2.

  Савенко

  Вікторія    

  Анатоліївна

 Вихователь-

методист

Методичний супровід роботи спеціалістів, планування , організація лекцій, семінарів, згідно плана роботи, ведення  обов’ язкової документації, практичні заняття з дітьми та батьками.

Надання методичної допомоги сім'ї в реалізації завдань БКДО, залучення батьків до процесу навчання, виховання та реабілітації дитини

3.

  Гребініченко

  Віталіна Петрівна

Практичний психолог

Обстеження, психологічна допомога батькам з питань готовності до навчання у школі; профілактика відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї; соціальний захист дітей із різних категорій сімей.

Індивідуальне консультування батьків та дітей, практичні заняття.

4.

  Істоміна

  Наталя Іванівна

Сестра

медична

старша

Надання консультативної допомоги сім'ї з питань формування здорового способу життя, проведення загартовування та організації збалансованого харчування дітей; профілактики різних захворювань

5.

  Стецюк

  Светлана

  Вікторівна

Інструктор

з фізкультури

Надання консультативної допомоги з питань фізичного розвитку дітей, формування здорового способу життя

6.

  Гвоздьова Т.О.

  Гудзенко О.Г.

  Дзюба О.Г.

  Ковган Л.А.

  Стиславська З.В.

  Целуйко Г.М.

  Чернишова В.О.   

Педагоги- консультанти

(вихователі)

Надання консультативної допомоги з питань ознайомлення  з вимогами Освітньої програми дітей від 2 до 7 років «Дитина»; розвитку, навчання та виховання дітей; підготовки дітей до школи

 

 

Графік роботи консультативного  пункту
для батьків 
або осіб, які їх замінюють,
і дітей, які виховуються в умовах сім’ї 
 «Батьківська абетка» 
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради » 
 

 

№ 

з/п

ПІБ

педагога

Спеціаліст

Дні тижня

Час

проведення

1.

 Вітер

 Лілія Юріївна

Завідувач

Вівторок

Четвер

15.00 – 16.00

2.

 Савенко

 Вікторія Анатоліївна

 

 Вихователь-методист

Понеділок

П’ятниця

15.00 – 16.00

3.

 Гребініченко

 Віталіна Петрівна

 

Практичний психолог

Понеділок

П’ятниця

15.30 – 16.30

4.

 Істоміна

 Наталя  Іванівна

 

 

Сестра медична

старша

Середа

15.30 – 17.00

 

5.

 Савченко

 Наталя Сергіївна

Лікар

Вівторок

13.00 – 15.00

6.

 Стецюк

 Світлана Вікторівна

Інструктор

з фізкультури

Четвер

13.30 – 15.00

7.

  Гвоздьова Т.О.

  Гудзенко О.Г.

  Ковган Л.А.

  Чернишова В.О.

  Стиславська З.В.

  Целуйко Г.М.

Педагоги- консультанти

(вихователі)

Вівторок

13.00 – 15.00

 


 

 

 

 

План  роботи

консультативного  пункту для батьків

або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

 «Батьківська абетка»

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 413 Харківської міської ради »

 

 

Мета:  допомогти батькам  у забезпеченні  їхнім дітям рівних  стартових  можливостей  напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності  дитини  до  навчання  в  школі); надати психолого-педагогічну допомогу батькам з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї; забезпечити  конституційні  права  дітей  5-ти річного   віку  на  здобуття  дошкільної освіти.

 

з/п

Назва заходу

Форма роботи

Мета

Дата

Відповідальні

Організаційно-педагогічна робота

1.

Вивчення нормативно-правової бази  та Положення з організації роботи Консультативного центру для батьків

Самоосвіта

Ознайомитися з нормативно-правовою базою з питань організації різних форм роботи з батьками вихованців

До

01 .09

Педагогічний колектив

 

 

2.

Розроблення  та

затвердження графіку  роботи Консультативного пункту «Батьківська абетка» для батьків, складу спеціалістів-консуль-тантів та графіку їх роботи

 Повідомлення на інтернет-сайті , та в телефонному режимі

Познайомити колектив дошкільного закладу та батьків із специфікою роботи консультативного

пункту  

До

01.09

Завідувач

3.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків  з питань розвитку, корекції, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї

Вивчення запитів  батьків

Батьківська

пошта

Вивчити рівень обізнаності   батьків  з вимогами державних стандартів дошкільної освіти, програм розвитку дітей дошкільного віку; надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

Вереснь 

Завідувач,

вихователь-методист,

практичний  психолог,

сестра медична старша,

вихователі

 

Робота з батьками

4.

Опитування батьків  з питань:

-  організації життє-

  діяльності дітей в умовах

  сім'ї;

-  форм психолого-

педагогічної допомоги щодо розвитку дітей

Вивчення запитів батьків

Батьківська пошта

(у телефон-ному режимі)

Вивчити умови виховання дитини в сім'ї та потреби батьків щодо вирішення проблем розвитку, навчання та виховання дітей.

Вересень

 

 

 

 Завідувач,

 вихователь-

 методист,

 практичний    

 психолог

 

 

 

5.

«Давайте познайомимось»

Дошкільну освіту - всім дітям!

День відкритих дверей

Презентація розви-вального середови-ща, дидактичних посібників, умов для фізичного та пізнавального роз-витку дітей; встановлення та розвиток стосунків партнерства і співробітництва між закладом дошкільної освіти, батьками та їхніми дітьми

29.09

Завідувач, вихователь-методист, вихователі,

сестра медична старша,

практичний  психолог

6.

Проведення екскурсії:

«Знайомтесь, це наш  садок»

Інформаційна бесіда з батьками про можливість здобуття дошкільної освіти згідно ЗУ «Про дошкільну освіту»

   

29.09

Завідувач

7.

Година відвертої розмови

Індивідуальні консультації на прохання батьків

Консультація

 

щонеділі

Члени

консультатив-

ного пункту

8.

Інтелектуальний розвиток дитини в сім'ї

Групова консультація.

Інформація на сайті

Забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспіль-ного виховання; роз-крити зміст програми з формування логіко-математичної компе-тенції старших дошкі-льників в умовах сім'ї.

29.09

Завідувач

9.

Виконуємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Лекторій Інформація на сайті

Розкрити зміст 7 освітніх ліній БКДО та вимоги програми щодо розвитку дитини дошкільного віку та  Освітньої програми для дітей від двох до 7 років «Дитина»

13.10

Вихователь-методист

10.

Моделі життєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку

Педагогічна просвіта

(папка-пересувка)

Розкрити моделі життєвої компетенції дитини на кінець старшого дошкіль-ного віку.

18-19 жовтня

 

 Вихователі груп старшого дошкільного віку

11.

Профілактика комп'ютерної залежності у дитини

Порадник для батьків

   Інформація

на сайті

Розкрити особливості та правила виховання сучасного дошкіль-ника; надати практичні поради батькам щодо комп'ютерної залеж-ності дитини.

27.10

Практичний психолог

12.

Як виховувати творчу дитину?

Групова консультація.

Інформація на сайті 

Надати практичні поради батькам щодо шляхів розвитку творчих здібностей дошкільників.

11.11

 Вихователь-

 методист

13.

Фізичний та психічний розвиток дитини в умовах сім'ї

Консультація

 

Розширити знання батьків про шляхи формування фізичного та психічного здоров'я  дитини в умовах сім'ї

17.11

 Інструктор з фізкультури

14.

Грип. Його профілактика

Консультація

Інформація на

сайті

Розширення знання батьків про віруси грипу, його профілактику

22.11

Лікар

15.

Година відвертої розмови

Індивідуальні консультації на прохання батьків

Консультація

 

30.11

Члени консультатив-

ного пункту

16.

Чому дитину треба вчити гратися?

Лекторій. Інформація на сайті

Розкрити батькам шляхи формування у дошкільників психічного здоров'я

09.12

 Вихователь-

 методист

17.

Батьківські секрети успіш-ної підготовки дитини до школи

Групова консультація.

Інформація на сайті 

Розширити знання батьків про особливості підготовки дитини до школи

   16.12

 Практичний

 психолог

18.

Неготовність шестирічки до школи: як правильно вчинити батькам?

Консультація

 

Розширити знання батьків про шляхи і завдання підготовки дитини до школи

22.12

 Завідувач

19.

Батьківська любов є правильна і «неправильна»

Практичний порадник Інформація на сайті

Надати батькам прак-тичні поради щодо розвитку, виховання і навчання дитини в умовах сім'ї

25.12

 Вихователі  

 вікових груп

20.

Вітаміни. Їх вплив на розвиток організму.

    Консультація

Розширити знання батьків про  особливості харчування дітей дошкільного віку

27.12

Сестра

медична старша

21.

Як вдома розвивати здібності дитини?

Практичний порадник Інформація на сайті

Надати батькам прак-тичні поради щодо розвитку здібностей дитини-дошкільника

13.01

Вихователь-методист

22.

Як виховати в дитину потребу завжди бути охайною?

Педагогічна просвіта

(інформація на сайті )

Поглибити знання батьків про культурно-гігієнічні навички дошкільників та шляхи їх формування у п'ятирічних дітей

18.01

Сестра медична старша

23.

Навчаємо дитину правил безпеки.

Абетка для батьків.

Інформація на сайті

Розширити знання батьків про шляхи формування у дошкільників безпечної поведінки

27.01

Вихователь-методист

24.

Година відвертої розмови

Індивідуальні консультації на прохання батьків

Консультація

 

31.01

Члени консультатив-

ного пункту

25.

Національно-патріотичне

виховання дошкільників в умовах сім'ї

Групова  консультація.

Інформація на сайті

Ознайомити батьків з основними завданнями національно-патріоти-чного виховання дошкільників

10.02

 Вихователь-

 методист

26.

Загартування дитини в домашніх умовах

Консультація

Ознайомити батьків

з загартуванням дітей  в домашніх умовах

15.02

Сестра

медична

старша

27.

Діти з особливими освітніми потребами: комплексний підхід до оздоровчої роботи.

Педагогічна просвіта (інформація на сайті )

Розширити знання батьків про оздоровчі технології корекцій-ної спрямованості.

24.02

  Практичний

  психолог

28.

Сімейний мікроклімат і формування дитини

   Консультація

 

28.02

 Завідувач

29.

Психологічний портрет ідеального першокласника

 Консультація

 Інформація

на сайті

Сформувати у бать-ків образ ідеального першокласника напередодні вступу дитини до школи

10.03

   Практичний

   психолог 

30.

Економічне виховання

дітей в сім’ї

Консультація

 

17.03

 Вихователь-

 методист

31.

Особливості виховання харчової поведінки у дітей

.Педагогічна просвіта (оформлення тематичного стенду)

Ознайомити батьків з основними показни-ками фізичного роз-витку дитини напере-додні її вступу до школи

    21.03

   Лікар

32.

Година відвертої розмови

Індивідуальні консультації на прохання батьків

Консультація

 

30.03

Члени консультатив-

ного пункту

33.

Рівні адаптації дитини до школи

Педагогічна просвіта (інформація на сайті )

Вчити батьків правил формування  у дітей мотиваційної готов-ності   до навчання в школі

07.04

  Практичний 

   психолог

34.

Рухова активність дітей.

Створення умов для загар- тування і оздоровлення

Консультація

 

13.04

Інструктор з фізкультури

35.

Мовленнєвий розвиток. Поради батькам

Консультація

 

20.04

  Вихователі груп

36.

Соціальний захист дітей із

різних категорій сімей

Групова консультація

 

27.04

 Завідувач

37.

 Показники фізичного розвитку дитини напередодні вступу до школи

Консультація

 

10.05

  Практичний

  психолог

38.

  Підготовка до літнього

  оздоровчого періоду

Педагогічна просвіта (інформація на сайті )

 

24.05

Сестра

 медична старша

39.

Музично-естетичне дійство «Випускний бал у дитячому садку»

 Перегляд свята

Ознайомити батьків з результатами роботи з музичного розвитку дошкільників напере-додні їх вступу до школи

30.05

 Завідувач, вихователь-методист, вихователі,

сестра медична старша,

практичний  психолог